SVS rekonstruuje kanalizaci v Doksech

8. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

opravy infrastruktury - 6

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí rekonstrukci kanalizace v Doksech, v ulici U Nádraží. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Původní azbestocementová kanalizace o vnitřním průměru 300 mm v ulici U Nádraží pochází z roku 1969. Kamerová prohlídka prokázala její špatný technický stav – potrubí je poškozené, netěsné a s vrostlými kořeny, což způsobuje nežádoucí nátok balastních vod.  SVS proto rozhodla o její rekonstrukci. Vodovod v tomto úseku vedený není. Pro rekonstrukci kanalizace se použije šetrná bezvýkopová technologie. Sanace narušeného potrubí se provede vystýlkou – zatažením rukávu vnitřního průměru 300 mm v délce 145 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 4 kanalizačních přípojek na trase a rekonstrukce 6 revizních kanalizačních šachet.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. září 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění potřebných povolení se předpokládá zahájení prací ve 47. týdnu. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 16. prosince 2013.

Naše voda, foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace