SVS rekonstruuje jako o závod – zahájila další tři projekty obnovy infrastruktury

Aktualizováno 24. června 2015 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

SVS - Vlastiborice

Další tři plánované rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury zahájila tento týden Severočeská vodárenská společnost (SVS). Jak informoval mluvčí SVS Jiří Hladík, jde o rekonstrukci vodovodu ve Vlastibořicích a vodovodů a kanalizací v Žatci a Ústí nad Labem.

V případě poruchového vodovodu v obci Vlastibořice na Liberecku bude podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka zrekonstruován 43 let starý rozváděcí i přiváděcí vodovod, na které je v obci Vlastibořice a místní části Jivina připojeno přibližně 400 obyvatel. Vodovod pochází z roku 1972, řad je zkorodovaný, inkrustovaný a opakovaně poruchový, proto bude vyměněn. Zároveň dojde k výměně přívodního řadu do místní části Jivina. Součástí stavby je přepojení všech 59 stávajících vodovodních přípojek na trase. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. května 2015. Vlastní stavební práce byly zahájeny v uplynulých dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 20. října 2015.

Také zkorodovaná kanalizace v Žatci, v Lužanské ulici, která byla uvedena do provozu roku 1968, je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Materiál potrubí je zkorodovaný a vykazuje díry ve dně, v důsledku čehož vznikají kaverny. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 2-3 m je veden vodovod z litiny – řady pocházející z roku 1955 budou vzhledem ke svému stáří a stavu rekonstruovány současně s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech 45 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, jakož i přepojení 34 vodovodních přípojek a dvou armaturních přípojek. Stavba proběhne v časové koordinaci s investiční akcí města Žatec, které plánuje během dvou etap v letech 2015 a 2016 opravit povrchy komunikace v Lučanské ulici v celé skladbě.

Do třetice zahájila SVS v Ústí nad Labem souběžnou rekonstrukci 105 let starého vodovodu a 89 let staré kanalizace v Koněvově ulici. Kanalizace z roku 1926 je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – potrubí je zkorodované nad 50 % a podélně popraskané, v důsledku čehož vznikají kaverny. V  souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 1,8 – 4,5 m od ní je veden litinový vodovod z roku 1910, který je rovněž zkorodovaný a inkrustovaný, proto se SVS rozhodla vyměnit jej současně s kanalizací. Součástí stavby je rekonstrukce šesti kanalizačních šachet a dvou podzemních hydrantů, přepojení stávajících 15 domovních kanalizačních přípojek, 11 vodovodních přípojek a tří přípojek uličních vpustí. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. května 2015. Stavební práce začnou v těchto dnech (26. týden), a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2015.

Investorem všech akcí je SVS.

Naše voda, plánek lokality (Vlastibořice) SVS

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace