SVS rekonstruuje dožilý vodovod v Děčíně

3. října 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

__Decin Erbenova rek vdv

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu v Děčíně, v Erbenově ulici. Informoval o tom mluvčí společnosti Jiří Hladík.

V městské části Děčín – Podmokly je stávající kanalizace v Erbenově ulici z litiny vnitřního průměru 50 mm. Je umístěna u předzahrádkách pod opěrnými zídkami a v úseku cca 20 m dlouhém i v místní komunikaci v hloubce do dvou metrů. Jde o koncovou větev zásobního řadu. Vodovod z roku 1960 je ve špatném technickém stavu, inkrustovaný z více než 65 %, takže si připojení obyvatelé stěžují na nízký tlak vody a zvýšený zákal – proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 63 mm v délce 134 metrů. K výměně potrubí dojde – vzhledem k trase vodovodu vedené převážně v soukromých pozemcích – bezvýkopovou metodou, řízeným podvrtem. Součástí stavby ve stávající trase a niveletě je přepojení sedmi domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující řad. Investorem stavby je SVS, stavební práce začaly v uplynulých dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace