SVS rekonstruuje další vodojem – Černá Louže v Polesí u Rynoltic

28. července 2015 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Voda a naše peněženka

_Rynoltice Cerna Louze VDJ

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila n Liberecku rekonstrukci 109 let starého vodojemu Černá Louže v Polesí u Rynoltic. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem Černá Louže se nachází ve stejnojmenné části obce, jež je součástí Polesí u Rynoltic. Patří k vodovodu „Rynoltice“ a je umístěn před spotřebištěm Polesí. Do vodojemu je dodávána pitná voda z čerpací stanice Jítrava nebo do něj gravitačně natéká z vodojemu Polesí – U Tří pánů. Jde o jednokomorový zemní monolitický železobetonový vodojem o objemu 30 m3, který pochází z roku 1906. Vodojem sice nevykazuje havarijní a statické poruchy, ale vlivem stáří a působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů se projevují poruchy, které mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. Investorem stavby je SVS. Stavební práce začínají v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. října 2015.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace