SVS rekonstruuje čerpací stanici pitné vody Neštěmice

3. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Ústecku další plánovanou investiční akci roku 2016 – rekonstrukci čerpací stanice (ČS) vody Neštěmice – srub. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající čerpací stanice Neštěmice – srub je tvořena nadzemním zděným objektem o půdorysu 4 x 3 metry. Uprostřed podlahové desky je železobetonová jáma, na jejímž dně je vodní zdroj – vrt Neštěmice Ryjice z roku 1959.   Z něho je voda čerpána výtlačným litinovým řadem do vodovodní sítě Ryjic. Technický stav nadzemní části objektu je havarijní – má popraskané zdi i podlahu a protékající střechu. Rovněž podzemní část čerpací stanice odpovídá dlouholetému působení vnějších i vnitřních klimatických vlivů, takže beton je zvětralý a vydrolený, proto SVS rozhodla o rekonstrukci ČS.

V rámci investiční akce SVS dojde ke zbourání nadzemní části objektu a vybourání cca 0,5 metru podzemní části železobetonové jámy. Po nabetonování železobetonového věnce dojde k osazení prefabrikované zákrytné desky se dvěma poklopy – nad vrt a vstupní. Do vrtu bude umístěno nové čerpadlo. Dožilý litinový vodovod bude nahrazen řadem z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 90 mm. Výměna potrubí bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Areál ČS bude oplocen a vybaven vstupní bránou. Součástí stavby je vybudování odstavné zpevněné plochy a nový rozvaděč s vedením elektrického proudu k čerpadlu do šachty.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. května 2016. Stavební práce začaly v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do konce srpna 2016.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace