SVS: Rekonstrukce vodovodu v Teplicích a kanalizace a vodovodu ve Varnsdorfu

Aktualizováno 25. dubna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS - Teplice Dubska rek vdv

Severočeská vodárenská společnost (SVS) pokračuje v obnově vodohospodářské infrastruktury rekonstrukcí nevyhovujícího úseku vodovodu v Dubské ulici v Teplicích a rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Varnsdorfu, v Žižkově ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod v Dubské ulici v lokalitě za nádražím ČD v Teplicích sloužící k zásobování převážně průmyslových objektů, je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o rekonstrukci úseku od slepého konce řadu u Hřbitovní ulice až po silnici I/8. V rámci investiční akce SVS bude zrušen původní litinový vodovod v délce 545,5 metrů a v jeho trase bude položen vodovod z litiny vnitřního průměru 150 mm v délce 615,95 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 26 vodovodních přípojek. Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají začít začátkem května 2016. Stavba SVS bude časově koordinována s plánovanou akcí společnosti RWE, která začíná 1. června 2016, proto realizace vodohospodářské části díla SVS má být dokončena do 31. května 2016. Obnovu povrchů v rozsahu dotčeném stavbou poté provede SVS do 30. září 2016.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka dá letos SVS z celkové částky vyčleněné na investice ve výši 1,27 miliardy korun na obnovu vodohospodářského majetku společnosti téměř 80 %, tj. 992 milionů korun, zbytek jde na strategické investice. „Rekonstrukcí vodovodu v celkové délce 615 metrů přispějeme k lepšímu zásobování pitnou vodou pro cca 100 připojených obyvatel a řadu průmyslových objektů. V rámci této akce zároveň převedeme odvádění odpadních vod z nevyhovující kanalizace na technicky vyhovující stoku,“ konstatoval Špičák.

Také kanalizační stoka v Žižkově ulici ve Varnsdorfu pocházející dokonce z roku 1899 je v havarijním stavu: zkorodovaná, popraskaná, s posunutými spoji a místy chybí dno. Důsledkem je vytékání splaškových vod mimo stoku a vznik kaveren, ale i nátok balastních vod do kanalizace. V souběhu s kanalizací je veden litinový vodovod, který byl uveden do provozu roku 1898. Je až z 50 % inkrustovaný, což je příčinou poruch, proto SVS rozhodla o jeho současné výměně s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech 12 stávajících domovních vodovodních přípojek, 20 kanalizačních přípojek a rekonstrukce šesti revizních kanalizačních šachet. Stavba bude realizována v místní asfaltové komunikaci v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. dubna 2016. Stavební práce začnou od 2. května 2016 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2016.

Naše voda, plánek lokality (Teplice) SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace