SVS: Rekonstrukce vodovodu v Rumburku a vodojemu v Roudnici nad Labem

Aktualizováno 31. května 2015 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

SVS Rumbuk

Severočeská vodárenská společnost (SVS) rekonstruuje 129 let starý vodovod a 113 let starou kanalizaci v Rumburku na třídě 9. května a v ulicích Nádražní a Máchově a 40 let starý vodojem Hostěraz starý v Roudnici nad Labem. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v Rumburku v uvedených ulicích byla uvedena do provozu roku 1902 a dnes je ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Materiál potrubí je zkorodovaný nad 50 %, stěny jsou popraskané, s vypadanými střepy a prorostlými kořeny, takže dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod. V souběhu vedené vodovody jsou tvořeny úseky z litiny z let 1886 a 1965 a z oceli z roku 1968. Tyto řady jsou rovněž ve špatném stavu, inkrustované, zkorodované a vykazují úniky vody. Celkem jde o výměnu 607 metrů kanalizace a 816 metrů vodovodu, na které je připojeno cca. 130 lidí.

Stavba probíhá v časové koordinaci s naplánovanou obnovou povrchu komunikace na tř. 9. května, což je silnice II. třídy č. 266 ve správě SÚS Ústeckého kraje. Stavební práce finišují, podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. června 2015.

Vodojem Hostěraz starý byl postaven v 70. letech minulého století. Vlivem stáří a působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů se projevují poruchy, které mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu. Bude provedena rekonstrukce stavební i technologické stránky vodojemu a veškerá zařízení a materiály budou atestovány pro styk s pitnou vodou. Rekonstrukce proběhne za provozu, s naplánovanými odstávkami. Bude zajištěno náhradní zásobování vodou ve směru vodojem Rovné Říp propojem z vodojemu Hostěraz nový. Stavební práce již probíhají a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2015.

Naše voda, plánek lokality (Rumburk) SVS

 

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace