SVS: Rekonstrukce vodovodního přivaděče Moldava – Nové Město

Aktualizováno 6. prosince 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVS opravy Liberec clip_image003

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Teplicku další plánovanou investiční akci – rekonstrukci poruchového vodovodního přivaděče Moldava – Nové Město. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Obnova majetku, především v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou, je podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka v centru zájmu SVS. „V rámci této investiční akce bude zrekonstruován často poruchový úsek vodovodního přivaděče, který slouží k zásobování Moldavy, Nového Města a Dubí – v součtu jde o přibližně 8360 obyvatel,“ uvedl Špičák.

Stávající vodovodní přivaděč z roku 1928 přivádí vodu z prameniště Staré Fláje. V minulosti sloužil jako přivaděč vody pro Teplice, dnes zajišťuje zásobování Moldavy, Nového Města a Dubí. Ocelový přivaděč o vnitřním průměru 175 mm je vlivem stáří zkorodovaný a v posledních letech často poruchový, proto dojde k jeho rekonstrukci. V rámci investiční akce SVS dojde k náhradě původního ocelového potrubí za potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu o průměru 225 mm v délce 753,1 metrů. Stavba bude realizována bezvýkopovou technologií burstlining, což je metoda sanace potrubí, kdy je pomocí trhací nebo řezací hlavy původní potrubí rozrušeno a současně je zataženo nové potrubí o stejné nebo větší dimenzi. Součástí stavby je přepojení stávající vodovodní přípojky.

Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. května 2014.

Naše voda, ilustrační foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace