SVS: Rekonstrukce vodovodních řadů a vodojemu v Hřivčicích a kanalizace v Klášterci

Aktualizováno 12. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Hřívčice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci vodovodních řadů a 109 let starého vodojemu v obci Hřivčice, jež je částí městyse Peruc a také rekonstrukce kanalizace v Klášterci nad Ohří, v Přívozní ulici. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovodní řady v Hřivčicích pocházejí z let 1945, 1948 a 1963 a jsou ve špatném technickém stavu kvůli vysoké inkrustaci, proto SVS rozhodla o jejich výměně. Součástí stavby je přepojení stávajících 42 domovních vodovodních přípojek. Závěrem bude provedena úprava povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Vodojem Hřivčice starý 109 let sice nevykazuje havarijní poruchy, ale vlivem stáří a působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů se projevují poruchy, které mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. Aktuálně je využívána pouze levá komora jeho akumulační nádrže, protože v pravé je výrazná trhlina. V rámci akce SVS dojde k uzavření komor vodojemu, opravám podlah, výměně trubních rozvodů a výstavbě nového odpadního potrubí. Nově bude řešeno i nedostatečné odvětrávání objektu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. 4. 2015. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. 8. 2015.

Další rekonstrukce se týká jednotné kanalizace v Klášterci nad Ohří, v Přívozní ulici, která byla uvedena do provozu roku 1972. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – materiál je zkorodovaný nad 50 %, trubky jsou popraskané a rozlámané, jsou špatně napojené přípojky. Důsledkem toho je nežádoucí nátok balastních vod. V souběhu s kanalizací je veden vodovod z PVC z roku 1984, který vzhledem k dobrému stavu rekonstrukci nevyžaduje.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. dubna 2015. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech, v týdnu od 11. května 2015, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2015.

Naše voda, plánek lokality (Hřivčice) SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace