SVS: Rekonstrukce uložení vodovodu na přemostění Bezručova údolí v Chomutově

Aktualizováno 10. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci uložení tranzitního vodovodu na přemostění Bezručova údolí v Chomutově. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající tranzitní vodovod mezi Chomutovem a Mostem, který vede z vodojemu Chomutov o objemu 16 000 m3, je důležitým prvkem Severočeské vodárenské soustavy, který přispívá k zásobování cca 250 000 obyvatel pitnou vodou. Řad z ocelových trub byl uveden do provozu roku 1975. Na mostní konstrukci přes Bezručovo údolí je uložen na patkách. V místech sváru patek je potrubí silně zkorodované a patky jsou v loži zarezlé. To znemožňuje dilataci potrubí, takže dochází k vytrhávání z pláště trubky, což je nevyhovující stav. Přibližně uprostřed potrubí jsou dva přerušené kompenzátory. Technický stav potrubí je příčinou poruch vodovodu v posledních letech.

V rámci investiční akce SVS dojde k opravě poškozených prvků uložení vodovodu, k odstranění stávajících patek a budou přeplátována odkrytá místa po patkách. Poté budou osazeny nové válečkové podpory v zinkovém provedení, bude obnovena hydroizolace i tepelná izolace včetně oplechování. Dojde rovněž k výměně dvou poškozených kompenzátorů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. dubna 2016. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 77,5 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace