SVS: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Lounech a v Ústí nad Labem

18. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS plánek

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci 80 let staré kanalizace a 55 let starého vodovodu v Lounech, v ulicích U Spravedlnosti, Palackého a Rakovnické, a rekonstrukci vodovodu v Ústí nad Labem, Turistické ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v Lounech byla uvedena do provozu roku 1935 a je ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – materiál potrubí vykazuje korozi nad 50 %, praskliny, vypadlé střepy a protispády. Místy ani nebylo možné kvůli destrukci stoky prohlídku provést. V Palackého a Rakovnické ulici vede v souběhu s kanalizací vodovod z roku 1960, tvořený úseky z polyetylénu průměru 63 mm a PVC průměru 160 mm. Je převážně veden v chodnících. Součástí stavby je rekonstrukce 13 kanalizačních šachet, přepojení 13 domovních kanalizačních přípojek, 4 přípojek uličních vpustí a 4 vodovodních přípojek. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. května 2015. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech (25. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2015.

Rekonstruovaný ocelový vodovod v Ústí nad Labem pochází z roku 1929. Vodovod je vlivem stáří zkorodovaný, inkrustovaný nad 50 % a opakovaně poruchový, proto bude vyměněn. Souběžně s ním je ve vzdálenosti 2,9 – 5,4 m veden ocelový rozváděcí řad o vnitřním průměru 400 mm. Byl uveden do provozu roku 1984 a je v dobrém stavu. Součástí stavby je osazení technologického podzemního hydrantu pro  odkalení/odvzdušnění na začátku a na konci rekonstruovaného řadu. Bude přepojeno všech 19 stávajících domovních vodovodních přípojek. Na souběžném rozváděcím vodovodním řadu o vnitřním průměru 400 mm bude nad křižovatkou Turistická x Milešovská osazen nový podzemní technologický hydrant ke zlepšení provozní činnosti. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. května 2015. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech (25. týden), a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2015.

Naše voda, plánek lokality (Ústí nad Labem) SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace