SVS provede rekonstrukci čerpací stanice Zahrádky – Borek

Aktualizováno 17. února 2016 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Českolipsku další plánovanou investiční akci roku 2016 – rekonstrukci čerpací stanice (ČS) v Borku, což je místní část obce Zahrádky. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Jižně od obce Zahrádky, v místní části Borek, je v areálu SVS umístěn vodojem s kapacitou 2 x 1000 m3 a ČS, jež surovou vodu z tohoto vodojemu čerpá na úpravnu vody Zahrádky. ČS byla postavena v roce 1987. Jde o jednopodlažní budovu – armaturní halu – ke které je přisazena dvojpodlažní budova s rozvodnami VN. Budova ČS včetně oplocení areálu je v poměrně dobrém stavu, neboť před několika lety byla vnější část budovy opravena. Rekonstrukce se proto bude týkat zejména technologického vystrojení, neboť z pěti nainstalovaných čerpadel jsou tři čerpadla Sigma nefunkční. Vzhledem ke kapacitě ČS je nyní využíváno pouze jedno čerpadlo s výkonem 70 l/s. Trubní rozvody a armatury v armaturní komoře jsou zkorodované.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně technologie. Budou instalována dvě výkonnější čerpadla s výkonem 2 x 90 l/s. Související trubní vybavení bude nahrazeno nerezovým a vyměněny budou i staré armatury. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. února 2016. Stavební práce začnou v 9. týdnu a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 123 milionů korun bez DPH.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda

 

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Vodovody a kanalizace