SVS provádí rekonstrukci vodovodu v Koberovech

24. září 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy infrastruktury - 1

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku rekonstrukci vodovodu v Besedicích, což je místní část obce Koberovy. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Zásobování obyvatel místní části Besedice pitnou vodou je velmi problematické s ohledem na špatný stav stávající vodovodní sítě i nízkou vydatnost místního vodního zdroje. SVS rozhodla o rekonstrukci vodovodu z roku 1945, který je nevyhovující z důvodů koroze, silné inkrustace a nedostatečné kapacity. Vodovod je z litinových trubek vnitřního průměru 40, 50 a 60 mm. V rámci investiční akce SVS bude pro vodovod použito potrubí z polyetylénu HD-PE vnitřního průměru 90 mm v  délce 846 metrů a vnitřního průměru 63 mm v délce 187 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 49 vodovodních přípojek na trase. Zvětšení dimenzí vodovodu je z důvodu zvýšení tlaku ve vodovodní síti a pro umožnění budoucího rozvoje a výstavby v obci. Stavba bude provedena bezvýkopovou technologií.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013.

Naše voda, foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace