SVS provádí rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Jablonném v Podještědí

Aktualizováno 31. srpna 2015 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

SVS plánek

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Liberecku další plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace v Jablonném v Podještědí, v ulici Ke Studánce. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod v ulici Ke Studánce pochází ze 70. let minulého století a je velmi často poruchový. Jednotná kanalizace z kameniny vnitřního průměru 400 mm vedená v téže v ulici je také ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – potrubí je popraskané a s netěsnými spoji – proto SVS rozhodla o výměně nevyhovujících úseků, které jsou uložený v místní asfaltové komunikaci. V části trasy bude rekonstrukce stoky provedena v souběhu s vodovodem, kdy obě potrubí budou podle prostorových možností uložena v rámci společného výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících 27 domovních vodovodních a 20 kanalizačních přípojek na trase. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. srpna 2015. Stavební práce začaly v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 10. října 2015. Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s plánovanou rekonstrukcí vedení nízkého napětí společnosti ČEZ a s městem naplánovanou obnovou povrchu komunikace a chodníků. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 18 staveb za 126,3 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 146,2 milionů korun.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace