SVS provádí rekonstrukci kanalizace a vodovodu také v Jablonném v Podještědí

Aktualizováno 6. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS opravy infrastruktury

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Českolipsku rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Jablonném v Podještědí, v ul. Dlouhé, Staroměstské a Karolíny Světlé. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Betonové kanalizační stoky vnitřního průměru 300 mm v ulicích Dlouhé, Staroměstské a Karolíny Světlé byly uvedeny do provozu roku 1984. Jsou ve špatném technickém stavu a často dochází k problémům s jejich průtočností až k ucpávání. Litinové vodovodní potrubí vnitřních průměrů 100, 80 a 50 mm je vskutku historické – bylo uvedeno do provozu již roku 1901. Vodovod je s ohledem na stáří značně inkrustovaný, netěsný a s nefunkčními armaturami. Kanalizace a vodovod jsou vedeny pod povrchem místní asfaltobetonové komunikace.

V rámci investiční akce SVS dojde k souběžné rekonstrukci kanalizace i vodovodu. Pro rekonstrukci vodovodu bude nově použito potrubí z polyetylénu HD-PE vnitřního průměru 80 mm v délce 203 metrů a vnitřního průměru 100 mm v délce 291 metrů. V rámci výměny kanalizační stoky bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 340 metrů. Součástí stavby je propojení na stávající kanalizační a vodovodní systém i přepojení všech 31 stávajících vodovodních a 39 kanalizačních přípojek na trase. Stavba probíhá koordinovaně s plánovanou rekonstrukcí komunikací, kde je investorem město Jablonné v Podještědí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. srpna 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení byly zahájeny vlastní výkopové práce. Stavba má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 30. října 2013.

Naše voda, foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace