SVS provádí rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Děčíně a vodovodu v Teplicích

2. října 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS U pivovaru

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další dvě rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury – rekonstrukci 112 let staré kanalizace a 106 let starého vodovodu ve Förstrově a Hluboké ulici v Děčíně a rekonstrukci vodovodu v Teplicích. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Kamerová prohlídka stoky kanalizace v Děčíně z roku 1903 prokázala její špatný stav – chybějící části trub a špatně napojené přípojky. V důsledku toho do ní natéká množství balastních vod, proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. V souběhu vedený litinový vodovod z roku 1909 vykazuje nefunkční armatury a inkrustace přesahuje 30 %, proto bude vyměněn současně s kanalizací. Součástí stavby je rekonstrukce revizních kanalizačních šachet, přepojení 16 stávajících domovních vodovodních přípojek a 23 kanalizačních přípojek na trase. Investorem stavby je SVS. Stavební práce začaly v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. prosince 2015.  Stavba SVS je prováděna v časové koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti RWE.

Také vodovod v Teplicích, v ulici U Pivovaru pocházející z roku 1945 je vlivem stáří opakovaně poruchový, proto bude v rámci investiční akce SVS vyměněn. Součástí stavby je přepojení stávajících šesti domovních vodovodních přípojek a výměna jednoho hydrantu. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. září 2015. Stavební práce začnou v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. listopadu 2015.  Stavba SVS v uvedené lokalitě proběhne v časové koordinaci s naplánovanými akcemi dalších subjektů – Magistrát statutárního města Teplice připravil obnovu povrchů, chodníků a veřejného osvětlení a Správa železniční dopravní cesty rekonstrukci viaduktu.

Naše voda, plánek lokality (Teplice): SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace