SVS provádí rekonstrukci kanalizace v Kadani

18. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS opravy vodovod TP 037 110 Teplice, U Kamenných lázní 002

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Kadani, v ulici Budovatelů. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoka v ulici Budovatelů je z PVC vnitřního průměru 200 mm. V úseku mezi kanalizačními stokami 54321 a 54322 má stoka nevhodný spád. Je zde je položena do protispádu, jak ukázala kamerová prohlídka. Dochází tím k usazování tuků a jejímu ucpávání, proto SVS rozhodla o rekonstrukci tohoto úseku. Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z glazované kameniny vnitřního průměru 300 mm. Rekonstrukce bude provedena v původní trase v délce 33 metrů v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby bude přepojení stávajících přípojek na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. září 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. listopadu 2013.

Naše voda, foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace