SVS provádí rekonstrukci kanalizace v Jablonci nad Labem

15. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy infrastruktury - 5

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další rekonstrukci kanalizace –  v Jablonci nad Nisou, v Turistické ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající betonová kanalizační stoka v Turistické ulici vnitřního průměru 300 mm byla uvedena do provozu roku 1987. Jak ukázala kamerová prohlídka, potrubí je staticky narušené a netěsné, místy chybí dno a v důsledku toho vznikají kaverny. SVS proto rozhodla o její rekonstrukci. V souběhu ve vzdálenosti cca dva metry od kanalizace je veden litinový vodovod z roku 1987, který rekonstrukci nevyžaduje. Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm. Rekonstrukce bude provedena v původní trase v délce 179 metrů v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby bude přepojení stávajících 11 kanalizačních přípojek na trase a rekonstrukce 3 revizních šachet.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 11. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Naše voda, foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace