SVS provádí rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Libochovicích

Aktualizováno 18. července 2011 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Libochovicích, v Havlíčkově ulici další ze svých  letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Uvedla to dnes mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

„Při plánované rekonstrukci kanalizace vždy předem prověřujeme i technický stav souběžně vedeného vodovodu, aby bylo případně  možné jejich výměnu provést v rámci jednoho výkopu. Naší snahou je uspořit finanční prostředky a omezit opakované dopravní uzavírky komunikací,“  Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Město Libochovice má jednotnou kanalizaci, která odvádí cca 92% odpadních vod na místní čistírnu odpadních vod. V Havlíčkově ulici  je betonová kanalizace z roku 1928 ve špatném technickém stavu. Beton vykazuje silnou korozi a dochází k propadům potrubí. Navíc v celém úseku o délce 348 m nejsou revizní šachty, což odporuje současným normám.

V těsném souběhu s kanalizační stokou je veden litinový vodovodní řad z roku 1962, který je na okraji města napojen na potrubí z PVC zásobující obce Radovesice, Žabovřesky
a Břežany. Potrubí je zkorodované, zarostlé a opakovaně poruchové.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně betonové kanalizační stoky o průměru 300 mm za kameninu o průměru 300 mm v délce 348 metrů.  Součástí stavby bude i vybudování sedmi šachet, oprava spojné šachty a přepojení 20 stávajících kanalizačních přípojek. Litinový vodovodní řad o průměru 125 mm bude nahrazen potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 160 mm v délce 342 metrů. Bude rovněž přepojeno 26 vodovodních přípojek a přitom dojde k výměně jejich veřejných částí.

Stavební práce byly zahájeny v minulém týdnu a mají být dokončeny do konce srpna 2011. 

Zdroj: SVS

Související rubriky: Vodovody a kanalizace