SVS provádí rekonstrukci ČOV Kadaň – Královský Vrch

23. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

ČOV Praha

V Kadani provádí Severočeská vodárenská společnost (SVS) rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) průmyslové zóny Královský vrch. Podle mluvčí společnosti Dagmar Haltmarové se jedná o stavbu ve finančním objemu 2,5 milionů korun včetně 20 procent DPH.

“Aby bylo dosaženo legislativou požadovaných čistících výsledků, je nutné provést rekonstrukci ČOV, zahrnující stavební úpravy, technologické vystrojení i řízení procesů,“ upřesňuje Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.

Více o stavbě:

Mechanicko-biologická ČOV byla původně naprojektována na 4 526 EO (ekvivalentních obyvatel).  Je tvořena dvěma samostatnými kruhovými nádržemi s nitrifikací, denitrifikací, dosazovacími nádržemi, zahušťovací nádrží  a kalojemem. Na odtoku ČOV je měrná šachta se snímačem pro přenos údajů do řídící jednotky. Ovládání ČOV je řešeno automaticky. K řízení ČOV však chybí kyslíková sonda.

V současnosti je ČOV značně předimenzována. Vzhledem ke špatnému technickému stavu zejména hrubého předčištění a provzdušňování jsou její čistící účinky minimální. Využitelná plocha průmyslové zóny je již téměř zastavěna a plánuje se zde čtyřsměnný výrobní provoz, takže do budoucna bude rozložení produkovaných odpadních vod pro ČOV příznivější. Dostatečná kapacita ČOV bude 499 EO. Této kapacitě odpovídá jiný objem aktivace a dosazovací nádrže.

V rámci investiční akce SVS budou provedeny potřebné stavební úpravy a vestavby. U hrubého předčištění budou nefunkční mechanické česle nahrazeny novými. Rovněž bude vyměněn původní poruchový a výkonově nedostatečný provzdušňovací systém. Upraveny budou elektrorozvody, doplněn bude měřící a řídící systém.

Celkový finanční objem rekonstrukce ČOV je 2,144 milionů korun (bez 20 procent DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení společnost HST Hydrosystémy s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. 10. 2011.  Stavební práce byly zahájeny 17. 10. 2011 a mají být dokončeny do 30. 12. 2011. Po  provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin bude zahájen roční zkušební provoz.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace