SVS provádí rekonstrukce vodovodů v Liberci a Lounech

25. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS Louny

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Liberci a Lounech další plánované investice do obnovy vodohospodářského majetku. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Na tyto investice vyčlenila přitom SVS jen pro letošní rok 950 milionů korun. První z akcí, souběžná rekonstrukce kanalizace, vodovodu a vodovodního přivaděče v ulici Aloisina výšina přitom, jak uvedl generální ředitel SVS Bronislav Špičák, zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou i odvádění odpadních vod pro přibližně 800 připojených obyvatel. Stavba probíhá v koordinaci s investičními akcemi společnosti RWE a Statutárního města Liberec.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. července 2014. V současné době probíhají práce plynařů na přeložce plynu, následně budou pokračovat práce na vodohospodářských sítích. Dílčí plnění I. etapy má být podle schváleného harmonogramu dokončeno do 31. října 2014. Celkové plnění včetně dokončení povrchů má být hotovo do 31. října 2015.

Druhou akcí je rekonstrukce kanalizace v Lounech, ve Štefánikově ulici (ilustrační mapa), která se týká celkem 360 obyvatel lokality. Ve Štefánikově ulici je jednotná kanalizace neznámého stáří, kamerové prohlídky SVS prokázaly velmi špatný stav stoky. Trubní materiál je zkorodovaný nad 50 %, jsou viditelné díry ve dně a špatně napojené přípojky, v důsledku čehož vznikají kaverny. V souběhu s kanalizací jsou vedeny litinové vodovodní řady z roku 1960, jejichž technický stav rekonstrukci nevyžaduje. Vlastní akce byla podle mluvčího zahájena 4. července 2014, práce mají být dokončeny do 31. října 2014.

Naše voda, mapka lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace