SVS provádí v Lestkově rekonstrukci vodovodu v lokalitě pod vodojemem

Aktualizováno 13. dubna 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

CV015126_Klasterec_n_O_Leskov_pod_VDJ_rv

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další plánovanou investiční akci roku 2018: V Lestkově, jenž je součást města Klášterec nad Ohří, probíhá rekonstrukce dožilého úseku vodovodu v celkové délce 330 metrů, pro cca. 30 napojených obyvatel. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V uvedené lokalitě se nachází úsek ocelového vodovodu průměru DN 80 z roku 1910, a úsek vodovodu ze stejného materiálu menší dimenze DN 50, rovněž uvedený do provozu roku 1910. Vodovodní řady jsou již dožilé a poruchové, z toho důvodu rozhodla SVS o jejich rekonstrukci. Kanalizace se v uvedené lokalitě nenachází. V rámci investiční akce SVS dojde k výměně stávajícího vodovodu za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE průměru 90 mm v celkové délce 330 metrů (úsek v délce 222 metrů + úsek v délce 108 metrů). Součástí rekonstrukce je i přepojení stávajících vodovodních přípojek. Rekonstrukce vodovodního řadu je realizována v koordinaci s obnovou povrchu komunikace v majetku Vojenských lesů a statků s. p.

Investorem stavby je SVS, stavební práce byly zahájeny v uplynulých dnech a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena 30. dubna 2018. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace