SVS provádí další rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Liberci

Aktualizováno 4. července 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS opravy Liberec clip_image003

Severočeská vodárenská společnost (SVS) rekonstruuje v Liberci vodovodní řad v Růžové ulici a kanalizaci na Sokolovském náměstí. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovodní řad v Růžové ulici a na Sokolovském náměstí je z litiny vnitřního průměru 100 mm. Pochází z roku 1930 a je vlivem stáří dožilý a silně inkrustovaný. V souběhu s vodovodem je na Sokolovském náměstí zděná kanalizační stoka obdélníkového profilu 300×200 mm. Jak prokázala kamerová prohlídka, stoka je dožilá, zčásti již nefunkční a rozpadlá. Důsledkem je, že vznikají kaverny. SVS proto rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu. V Růžové ulici je kanalizace v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro vodovod použito litinové potrubí o vnitřním průměru 100 mm v délce 168,5 metrů. Pro kanalizaci bude použito kameninové potrubí o vnitřním průměru 300 mm v celkové délce 80,5 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních 17 vodovodních a 5 kanalizačních přípojek na trase. Rekonstrukce vodovodu bude provedena částečně v souběhu s kanalizací a částečně samostatně v otevřeném paženém výkopu. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. května 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2014. Stavba je koordinována s dalšími síťaři, v současnosti provádí RWE v daném úseku rekonstrukci plynovodu.

Naše voda, ilustrační foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace