SVS: Probíhá rekonstrukce kalového hospodářství na ČOV Litoměřice

Aktualizováno 6. srpna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí rekonstrukci kalového hospodářství na čistírně odpadních vod (ČOV) Litoměřice. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

ČOV Litoměřice byla uvedena do provozu roku 1996 a tomu odpovídá její technologické vybavení i stav objektů. Na ČOV Litoměřice jsou přiváděny odpadní komunální a průmyslové vody z Litoměřic, Lovosic, Terezína a okolí. Celkem jde o cca připojených 31 000 obyvatel, v přepočtu na objem znečištění je to téměř 56 000 EO (ekvivalentních obyvatel).

Obsahem investiční akce SVS je rekonstrukce kalového hospodářství ČOV, konkrétně části kalového hospodářství bez rekonstrukce vyhnívacích nádrží a strojovny vyhnívání, bez plynojemu a bioplynové kompresorovny. Rekonstrukce bude zahrnovat demontáž a nové vystrojení stávajících zahušťovacích nádrží, osazení míchadla do stávající uskladňovací nádrže, výměnu dvou sítopásových lisů za odstředivku odvodnění a strojní zahuštění přebytečného kalu v objektu kalového hospodářství. Bude rekonstruován také objekt kalového hospodářství, jeho střecha, okna, vrata a fasáda. Budou instalovány nové dopravníky odvodněného kalu do kontejneru a nová čerpadla přebytečného kalu a potrubí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. července 2013 a dle harmonogramu prací byly první 4 týdny určeny k likvidaci škod po červnové povodni. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do osmi měsíců od zahájení, tj. do 31. března 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hošťka.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace