SVS: Probíhá rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Zlaté Olešnici

2. července 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) ve Zlaté Olešnici. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

V obci Zlatá Olešnice je oddílná gravitační splašková kanalizace, zakončená na ČOV. Jednolinková ČOV byla uvedena do provozu roku 1991. Má kapacitu 300 EO (ekvivalentních obyvatel). Stojí v zastavěné části obce, v oploceném areálu. Objekt je ve špatném technickém stavu. Projevují se důsledky stárnutí materiálů i vnějších povětrnostních vlivů. SVS rozhodla o rekonstrukci, kdy dojde k odstranění stavebních závad i k výměně dožívající technologie ČOV.

ČOV po rekonstrukci bude mechanicko-biologická s přerušovaným provzdušňováním a mícháním a s akumulací kalu v jímce o objemu 10 m3. Co se týče stavební části, bude kompletně rekonstruován celý objekt ČOV. Dojde k vyrovnání podlah, sanaci vnitřních i vnějších omítek, osazení nových oken a dveří, svedení dešťových vod mimo základy, sanaci stáčecí jímky a opravě komunikace. Co se týče technologické části, součástí rekonstrukce je realizace nového železobetonového žlabu česlí s obtokem s ručními česlemi. Předčištěné odpadní vody budou převedeny na rekonstruovanou biologickou linku s oddělenou aktivační a dosazovací nádrží. Do aktivační nádrže bude osazen nový aerační systém a míchadlo. Do dosazovací nádrže bude osazeno nové čerpadlo vratného kalu. V budově biologické linky budou umístěna dvě nová dmychadla v protihlukových krytech.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. května 2014. Stavební práce probíhají a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2014. Poté bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované ČOV.

Naše voda, ilustrační foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace