SVS: Při zaplavení potravin kontaktujte veterinární správu

3. června 2013 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

Velká voda 2013 - Eugen Kukla - 02_VLTAVA_BERONKA_SOUTOK

Podle dosavadních stovek hlášení z celé republiky se zdá, že se až na výjimky daří předcházet ztrátám, tedy pokud jde o ztráty na zvířatech. Řekl to dnes mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS) Josef Duben.

Hladiny potoků a řek se podle něj naštěstí zvyšují pozvolně a chovatelé stíhají přesouvat chovaná zvířata na bezpečná místa. „Doufejme, že výjimkou bude dnešních uhynulých 1 500 pětitýdenních kuřiček, které uhynuly v důsledku povodní v Sadské u Nymburka,“ uvedl mluvčí. SVS také připomíná chovatelům, aby věnovali zvýšenou pozornost také skladovanému krmení, aby nebylo znehodnoceno stoupajícími hladinami povrchových, ale spodních vod či zatékáním do skladištních prostor.

„Také lze připomenout obchodníkům a provozovatelům skladů, že v případě zaplavení potravin a zásob mají kontaktovat místně příslušnou krajskou správu, aby bylo zajištěno správné nakládání jak se surovinami a potravinami, jejich likvidace a posléze i asanace prostor,“ připomněl Duben.

Naše voda, foto Eugen Kukla

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině