SVS pokračuje v investicích do rekonstrukcí vodohospodářského majetku

Aktualizováno 3. dubna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS - 637acc08-923b-4e29-9107-688d82e18984

Další dvě z plánovaných investičních akcí zahajuje Severočeská vodárenská společnost (SVS) – jde o rekonstrukci poruchového úseku vodovodu v Ústí nad Labem, v ulicích Ivana Olbrachta a Obránců míru, a rekonstrukci věžového vodojemu v obci Chcebuz. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající litinový vodovod ve jmenované ústecké lokalitě byl uveden do provozu roku 1965. Je ve špatném technickém stavu, zkorodovaný nad 50 % a inkrustovaný, což je příčinou opakovaných poruch, a proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Součástí stavby je přepojení všech sedmi stávajících domovních vodovodních přípojek na trase, výměna ovládacích armatur a propojení na stávající navazující řady. Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny 4. dubna 2016 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2016.

Další investiční akcí je rekonstrukce 52 let starého věžového vodojemu v Chcebuzi, jež je místní částí města Štětí. Vodojem je umístěn na východním okraji obce Chcebuz při silnici na Veselí. Vodojem o objemu 150 m3 je umístěn před a za spotřebištěm a slouží k zásobování obce Chcebuz a několika dalších obcí v okolí. Vodojem pochází z roku 1964. Vlivem stáří a dlouhodobým působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů se projevují závažné poruchy, které mají negativní dopad na životnost objektu. SVS proto rozhodla o  rekonstrukci objektu včetně elektroinstalace vodojemu. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. března 2016. Stavební práce začaly v těchto dnech, a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2016.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace