SVS odvede splaškové vody ve Varnsdorfu do ČOV

Aktualizováno 8. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVS Varnsdorf

Vybudováním nové kanalizace a shybky pod Mandavou a rekonstrukcí dvou stávajících úseků kanalizace převede ve Varnsdorfu Severočeská vodárenská společnost (SVS) splaškové vody do kanalizačního systému města. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

„V rámci naší investiční akce ve Varnsdorfu provedeme opatření na kanalizační síti, zahrnující výstavbu nových úseků splaškové kanalizace a rekonstrukci dvou stávajících úseků. Dosáhneme tím oddělení dešťových a splaškových vod, kde splaškové vody od cca 55 obyvatel budou v souladu s legislativou odváděny do kanalizačního systému města zakončeného na čistírně odpadních vod,“ uvádí k zahajované investici generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. května 2015. Stavební práce se zahajují v těchto dnech, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. října 2015.

Tato stavba má zčásti charakter obnovy majetku i strategické investice. Celkový plánovaný objem investic pro okres Děčín (obnovy majetku i strategických) je letos 160 milionů korun. V kategorii obnovy majetku jde celkem o dílčích 20 staveb za 104 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace