SVS odstraňuje nevyhovující kanalizační výusť v Železném Brodu

3. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

opravy infrastruktury - 6

Severočeská vodárenská společnost (SVS) odstraňuje nevyhovující kanalizační výusť v Železném Brodu, v Poštovní ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoka v Poštovní ulici je z betonu vejčitého profilu 400/600 mm. Byla vybudována roku 1940. Odvádí odpadní vody z rodinných domů, pošty a dvou objektů k podnikání bez přečištění do Jizery, proto SVS o proto rozhodla o realizaci opatření, jež tuto nevyhovující situaci vyřeší. V přepočtu jde o znečištění v objemu 38 EO (ekvivalentních obyvatel). Stávající kanalizace se nachází v těsné blízkosti vodovodu z PVC z roku 1997. Nově bude vybudován úsek kanalizace z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 119,5 metrů. Bude zakončen v železobetonové kmenové stoce vnitřního průměru 600 mm na Jiráskově nábřeží. Součástí stavby bude přepojení stávajících pěti kanalizačních přípojek na trase, přeložení plynovodu a plynovodních přípojek a vybudování tří nových revizních šachet v trase nové kanalizace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 20. prosince 2013. Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka budou v rámci této investiční akce SVS odpadní vody z objektů v Poštovní ulici, dosud vypouštěné bez přečištění do Jizery, přepojeny na stávající kanalizační systém města, zakončený na místní čistírně odpadních vod.

Naše voda, foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace