SVS odstraňuje nevyhovující kanalizační výusť v Liberci U Plovárny

17. září 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

zarostlé potrubí IMG_8393

Severočeská vodárenská společnost (SVS) odstraňuje nevyhovující kanalizační výusť LB34 v Liberci, v ulici U Plovárny. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Podle generálního ředitele SVS Bronislav Špičáka budou v rámci této investiční akce odpadní vody z lokality, dosud vypouštěné bez přečištění do Janovodolského potoka, přepojeny na stávající kanalizační systém města, zakončený na moderní a dostatečně kapacitní ČOV Liberec. „Jde o celkem 110 bytových jednotek, což odpovídá znečištění 332 ekvivalentních obyvatel,“ uvedl Špičák.

Jednotná gravitační stoka odvádí odpadní vody z přilehlé zástavby rodinných domů se zakončením výustí do Janovodolského potoka v blízkosti koupaliště Vápenka. Kanalizace odvádí odpadní vody z Křižíkovy, Osadní, Topolové, Jetelové a Šeříkové ulice – celkem ze 110 bytových jednotek. SVS převede odpadní vody výstavbou nového gravitačního kanalizačního potrubí, které bude odvádět odpadní vody z Topolové ulice na větev jednotné kanalizace v Křižíkově ulici. Stávající kanalizace je zde z betonových trub vnitřního průměru 200 mm. V rámci přepojení výusti dojde k rekonstrukci části této kanalizační stoky, k čemuž se použije kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 284,6 metrů.

Nový úsek kanalizace bude z kameninového potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 171 metrů., Součástí stavby je přepojení stávajících kanalizačních přípojek i dešťových uličních vpustí a výstavba odlehčovací komory v místě stávající kanalizační šachty v Topolové ulici. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. srpna 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení byly zahájeny vlastní práce v 37. týdnu. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013.

Naše voda, foto Naše voda, Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace