SVS odstraňuje nevyhovující kanalizační výusť v Krupce

12. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy infrastruktury - 5

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Teplicku další letošní plánovanou investiční akci – odstraňuje nevyhovující kanalizační výusti TP 52, 53 a 54 v Soběchlebech, jež jsou částí města Krupka. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka budou v rámci této investiční akce SVS  odpadní vody od přibližně 130 obyvatel, dosud vypouštěné bez přečištění, přepojeny na stávající kanalizační systém aglomerace Teplice, zakončený na moderní a dostatečně kapacitní ČOV Bystřany.“

Jednotná kanalizace v obci pochází z roku 1934. Celková délka kanalizace je 1134 metrů. Stoky odvádějí odpadní vody z 34 objektů bez přečištění třemi výustěmi (TP52, TP55, TP56) do terénu u železničního náspu a dvěma výustěmi (TP53, TP54) do Maršovského potoka. V rámci investiční akce SVS dojde k napojení kanalizačního systému obce na kanalizaci aglomerace Teplice, jež je zakončena na moderní a dostatečně kapacitní ČOV Teplice – Bystřany. K odvedení odpadních vod ze Soběchleb do průmyslové zóny Krupka bude postavena gravitační stoka z kameniny v celkové délce 327 metrů (o vnitřním průměru 400 mm v délce 310 metrů a vnitřním průměru 300 mm v délce 17 metrů) a výtlačný řad z polyetylénu v délce 642 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. října 2013zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. května 2014.

Naše voda, foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace