SVS odstraňuje kanalizační výusti v Jablonci

4. července 2013 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

kanalizace44

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Jablonci nad Nisou další letošní plánovanou investiční akci – odstraňuje nevyhovující kanalizační výusť v Perlové ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Jednotná gravitační kanalizační síť v Perlové ulici odvádí odpadní vody z lokality s cca 300 obyvateli. Je v délce 826 metrů převážně z materiálů beton a PVC. Je zakončená výustí, kdy se odpadní vody dostávají bez přečištění do Lužické Nisy.

Obsahem investiční akce SVS je přepojení této výusti a odvedení odpadních vod na ČOV Liberec. Dojde k tomu vybudováním přepojení na stávající kanalizační řad v ulici Podhorská. Nový úsek gravitační kanalizace bude z kameniny o průměru 500 mm v délce 60 metrů. Stávající stoka v ulici Perlová zůstane zachována a bude nadále sloužit jako dešťová.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. června 2013. Výkopové práce budou zahájeny ve 28. týdnu. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. srpna 2013.

Je to jedna ze staveb z kategorie strategických investic pro okres Jablonec nad Nisou. Pro rok 2013 je zde naplánován celkový objem investic 163 milionů korun bez DPH, z toho 65 mil. Kč představují strategické investice (např. i rekonstrukce úpravny vody Bedřichov) a 98 milionů Kč je určeno pro 20 staveb na obnovu majetku.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Vodovody a kanalizace