SVS odstraní ve Varnsdorfu kanalizační výusť do Mandavy

Aktualizováno 21. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Varnsdorf

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku další plánovanou investiční akci roku 2016, vedoucí k odstranění kanalizační výústi do Mandavy. To bude umožněno, jak uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík, vybudováním nové gravitační splaškové kanalizace v Otavské ulici a ulici Legií.

Zahajovaná stavba ve Varnsdorfu patří do kategorie strategických investic. Odstraněním kanalizační výústi totiž dojde ke zlepšení životního prostředí, protože splaškové vody od 75 připojených obyvatel budou místo vypouštění do Mandavy odváděny na místní čistírnu odpadních vod k přečištění. Splaškové a dešťové vody z ulice Legií jsou ze zástavby s byty a provozovnami odváděny kanalizační stokou a vypouštěny výústí DC 71 ve zpevněném břehu bez přečištění do řeky Mandavy, což je z hlediska legislativy nežádoucí stav. Stoka uložená v hloubce zhruba pěti metrů převážně v místní komunikaci ve vlastnictví města pochází z roku 1899.

V rámci investiční akce SVS bude k odstranění této nevyhovující kanalizační výústi vybudována nová gravitační splašková kanalizace, která splaškové vody převede do kanalizačního systému města, zakončeného na čistírně odpadních vod. Součástí stavby bude přepojení celkem sedmi domovních kanalizačních přípojek a vybudování devíti kanalizačních šachet na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. května 2016. Stavební práce mají začít v následujících dnech (26. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2016. Z hlediska charakteru investic jde o strategickou investici.  Pro okres Děčín SVS pro rok 2016 naplánovala dohromady 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 168,6 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace