SVS odstraní ve Šluknově dvě kanalizační výusti

Aktualizováno 25. srpna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVS Šluknov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku další plánovanou investiční akci roku 2016, vedoucí ve Šluknově k odstranění kanalizačních výústí DC111 a DC112 do Stříbrného potoka. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace zakončená výústí DC111 odvádí odpadní vody z ulice Palackého a Raisovy. Kanalizace zakončená výústí DC112 odvádí odpadní vody z ulice J. K. Tyla a z části ulic Studniční a B. Němcové. Odpadní vody ze 48 připojených objektů od celkem 138 obyvatel jsou bez přečištění vypouštěny do Stříbrného potoka. To je z hlediska legislativy nežádoucí stav, proto SVS rozhodla o realizaci opatření, jež tomu zamezí.

V rámci investiční akce SVS budou k odstranění kanalizačních výústí před nimi vybudovány dvě nové odlehčovací komory. Z nich bude vedena nová gravitační splašková kanalizace, která splaškové vody odvede do kanalizačního systému města, zakončeného na ČOV. Pod Stříbrným potokem bude vedena shybka z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 12,17 metrů. ČOV Šluknov má kapacitu 7 000 EO (ekvivalentních obyvatel) a v současnosti jsou na ni přiváděny odpadní vody od 2 155 EO, takže její kapacita má dostatečnou rezervu i do budoucna.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají začít v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016. Pro okres Děčín SVS pro rok 2016 naplánovala dohromady 18 staveb k obnově majetku i strategických investic vyvolaných legislativou, a to o celkovém objemu investic 168,6 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace