SVS nahrazuje další stoletý vodovod

29. června 2016 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

jab

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci 98 let starého poruchového vodovodu v Jablonci nad Nisou, v části Rybářské ulice. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod v Rybářské ulici je z litinových trubek průměru 80 mm. Vodovod z roku 1918 je veden v místní asfaltobetonové komunikaci ve vlastnictví města a v komunikaci III. třídy ve správě KSS Libereckého kraje. Úsek vodovodu mezi křižovatkami s ulicemi U Přehrady a U Rybníka je silně inkrustovaný
a poruchový. SVS rozhodla o jeho rekonstrukci, protože jsou problémy s dodávkou vody. Kanalizace zde není.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z  vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 111,5 metrů. Součástí stavby je přepojení jedné domovní vodovodní přípojky na trase
a napojení na navazující řady. Stavba bude realizována ve stávající trase a niveletě bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. května 2016. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (28. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 12 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 98,8 milionů korun bez DPH.

 

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace