SVS: Na úpravně vody III. Mlýn nově vystrojíme filtr č. 1

Aktualizováno 8. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

svs-krimov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Chomutovsku další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – dovystrojení filtru číslo 1 na úpravně vody III. Mlýn. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

III. Mlýn je 1 a 1/2stupňová úpravna vody s kapacitou 190 l/s. Zpracovává surovou povrchovou vodu z vodních nádrží Kamenička a Křímov. K úpravě vody jsou používány filtry s mezidny, prané vzduchem a vodou gravitačně z pracího vodojemu. Cílem rekonstrukce je pro SVS realizovat pilotní úlohu, konkrétně umožnit provozní zkoušky nového účinného filtračního materiálu Filtralite Mono-Multi-Fine.  V rámci investiční akce SVS bude filtr č. 1 dovystrojen tak, aby mohl být provozován nezávisle na ostatních filtrech (s jinou intenzitou praní). Budou vyměněny stávající armatury filtru č. 1, propojovací úseky potrubí a doplněna regulace přítoku prací vody. Bude také doplněn řídící systém k filtru č. 1 s přenosem dat na velín.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. září 2016. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. prosince 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 77,5 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace