SVS mění kanalizaci a vodovod v Děčíně

Aktualizováno 12. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila plánovanou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Děčíně, v Kamenické ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoka a souběžně vedený vodovod v  Kamenické ulici jsou již v nevyhovujícím technickém stavu, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci, ke které dojde úsporně v rámci jedné investiční akce.

Pro kanalizaci bude použito potrubí z betonu profilu 600/900 mm a z kameniny vnitřního průměru 300 a 500 mm v celkové délce 806 metrů.  Pro vodovod se použije potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 150 a 200 mm v souhrnné délce 728,5 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek na trase. Nedílnou součástí stavby bude vybudování provizorních přepojení na kanalizační síti v délce 167 metrů. Rekonstrukce bude prováděna v původní trase v otevřeném paženém výkopu, a to po kratších úsecích z důvodu minimalizace dopravního omezení.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště dne 22. října 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny nejpozději do 30. září 2015.

SVS tak nyní zahájila práce na provizorních propojích. Vlastní rekonstrukce pak bude moci začít v březnu příštího roku, ale vše závisí od další koordinace s ŘSD. Naše stavba je koordinována se stavbou rekonstrukce silnice I/13 a rekonstrukce nového silničního mostu. Tyto rekonstrukce zajišťuje ŘSD. Dále bude stavba koordinována s rekonstrukcí plynovodů. Rekonstrukci plynovodu zajišťuje RWE. Probíhá tak zpřesňování harmonogramu prací.

Stávající stavbu v Kamenické ulici bude SVS podle svého ředitele Bronislava Špičáka velmi bedlivě sledovat z hlediska dodržování časového harmonogramu prací, protože se bude realizovat za provozu.„Jedná se totiž o dopravně velmi frekventovanou komunikaci I. třídy, kterou nelze zcela uzavřít,“ zdůrazňuje Špičák.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace