SVS: Fakta o ceně vody aneb nesrovnávejme nesrovnatelné

8. února 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

oprava kanalizace

V reakci na zavádějící informace v médiích týkající se tvorby a srovnávání cen vodného a stočného v ČR zpracovala Severočeská vodárenská společnost (SVS) další informace pro laické spotřebitele i novináře. Údaje dnes poskytl portálu Naše voda mluvčí SVS Jiří Hladík.

Pitná voda je bezpochyby komodita s výrazným růstem ceny: zatímco v roce 1995 stál kubík vody (pitné a odkanalizované, tj. součet vodného a stočného) 15,33 Kč/m3, v roce 2013 je to konkrétně v regionu Severočeské vodárenské společnosti již 88,98 Kč/m3 (vč. 15% DPH). Co je důvodem takového vývoje? Zatímco do roku 1995 byla cena vody výrazně pokřivená státními dotacemi a již tenkrát vůbec neodpovídala skutečným nákladům, v současnosti se do ceny vody nutně promítá každá změna vstupních parametrů – od ceny surové vody, energie, chemikálie, novou legislativou vyvolané investice, legislativní poplatky i DPH.

Často se porovnává cena vody různých vodárenských společností, ať u nás či v zahraničí. Vyvolává podiv, proč na severu Čech je cena vody vyšší než např. v Praze. Proč? Protože se srovnává nesrovnatelné. Zatímco v městských vodárenských společnostech je velmi vysoká koncentrace připojených obyvatel na malém území, SVS v podmínkách dvou podhorských krajů – Libereckého a Ústeckého- vlastní 8600 km vodovodů a 3700 km kanalizací, které připojují srovnatelný počet obyvatel na mnohonásobně větším území. Od takové délky sítí a hustoty osídlení se pochopitelně odvíjí úplně jiná finanční náročnost jejich obnovy.

Další podstatný rozdíl je v tom, že SVS na rozdíl od jiných vodárenských společností již dokončila všechny novou legislativou vyžadované investice v oblasti čištění odpadních vod. Šlo celkem o 74 investičních opatření, z toho 24 opatření načistírnách odpadních vod a 50 opatření na kanalizaci. Představují celkový finanční objem 4,6 miliardy korun – a to vše musela SVS v průběhu několika let realizovat navíc, vedle běžné údržby a obnovy svého rozsáhlého majetku. Vzhledem k tomu, že se SVS v řadě případů nedočkala přislíbených evropských dotací, financovala tyto stavby i s využitím úvěrů, což se promítlo do ceny vody.

To,že se srovnává nesrovnatelné, je možné doložit na konkrétních rozdílech ceny vody SVS a v Praze v roce 2012:

–         z každého kubíku vody je určeno v Praze o 6,20 Kč méně na rekonstrukce a opravy majetku, než je tomu v regionu SVS

–         dalších 4,50 Kč na kubík se v Praze ušetří za energie, materiály a chemikálie, neboť je výrazně efektivnější provozovat pouze jednu centrální čistírnu odpadních vod než 202 menších čistíren a 3 úpravny vody než 51 úpraven

–         především díky větší celkové spotřebě vody se v Praze odvádí státu o 4,20 Kč menší poplatky přepočtené na jeden kubík vody

–         také odváděná DPH je v Praze logicky o 2,10 Kč menší, neboť vychází z nižšího základu.

Zdroj: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace