SVS dokončuje rekonstrukci vodovodu v Liberci v Hrubínově ulici

8. listopadu 2012 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončuje v Liberci další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Hrubínově ulici. Řekl to dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Původní litinový vodovod v Hrubínově ulici byl uveden do provozu roku 1977. Byl silně inkrustovaný a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

Trasa vodovodu se rekonstrukcí nemění. Nově se použije potrubí z litiny o průměru 150 mm s pozinkovanou vrstvou a vnitřní cementací v délce 85,5 metrů a potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE o průměru 100 mm v délce 22,5 metrů – celkem tedy bude rekonstruováno 108 metrů vodovodu. Součástí stavby je osazení podzemního hydrantu a zavzdušňovací a odvzdušňovací soupravy. Na trase budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště v září 2012. V současné době je již pokládka potrubí dokončena a probíhají práce na úpravě povrchů nad výkopovou rýhou, které mají být dokončeny  nejpozději do 21. prosince 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem 18 staveb za celkových 78,87 milionů Kč bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace