SVS: Další rekonstrukce kanalizací a vodovodů v Teplicích a Litvínově

Aktualizováno 21. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS - Litvinov Alesova

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další dvě letošní plánované investiční akce v Teplicích a Litvínově. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

První z nich je rekonstrukce 85 let staré kanalizace a vodovodu v Teplicích, v centru města v Alejní ulici. Stoka uvedená do provozu roku 1930 je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – materiál je zkorodovaný, chybí dno a v důsledku toho vznikají kaverny. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti jeden metr od ní je veden vodovod. Jde o úsek ocelového vodovodu o vnitřním průměru 200 mm z roku 1965 a litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1930. Vodovod je opakovaně poruchový, proto bude vyměněn zároveň s kanalizací. Celkem bude rekonstruováno 238,07 metrů vodovodů. Součástí stavby je přepojení stávajících osmi domovních vodovodních přípojek, osmi kanalizačních přípojek a 15 přípojek uličních vpustí na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. března 2015. Z důvodu minimalizace nákladů na výluku dopravy bude stavba rozložena do dvou etap, a to do převážně prázdninových měsíců v tomto a příštím roce. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do září 2016.

Také v Litvínově jde o rekonstrukci 75 let staré kanalizace a poruchového vodovodu v Alešově ulici. Stávající kanalizace v Alešově ulici na sídlišti Stavařov v městské části Horní Litvínov pochází z roku 1940 a i ona je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – potrubí je zkorodované a popraskané, v důsledku čehož vznikají kaverny. V těsném souběhu s kanalizací je veden litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1967. Je opakovaně poruchový, proto se SVS rozhodla vyměnit jej současně s kanalizací. Součástí stavby je rekonstrukce nebo vybudování osmi kanalizačních šachet, přepojení stávajících 12 domovních kanalizačních přípojek, 19 vodovodních přípojek a instalace dvou nových podzemních hydrantů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. května 2015. Stavební práce započaly 12. června 2015 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2015.

Naše voda, plánek lokality (Litvínov) SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace