Svitavy zpřístupnily Vodárenský les

31. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

foto Vodárenský les Svitavy

Nová stezka je k dispozici široké veřejnosti ve svitavském Vodárenském lese. Tu slavnostně otevřeli starosta Svitav David Šimek, radní Pardubického kraje René Živný a manažer projektu Břetislav Vévoda.

„Jde o první etapu projektu, jehož cílem je umožnit návštěvníkům prohlídku těžko přístupných partií lesa, podat informace o jedinečném prostředí podmáčených půd s vyvěrající podzemní vodou a seznámit je s historií lesa jako bývalého zdroje pitné vody pro Svitavy,“ přiblížil Břetislav Vévoda.

Les si mohou návštěvníci projít po pohodlném dřevěném chodníku a navazující šotolinové cestě na pravém břehu Ostrého potoka a prohlédnout si biotop mokřin a podmáčených půd, přičemž se mohou zastavit na molech u studní, odpočinout si na lavičkách či si prostudovat informace o historii a zdejší přírodě na nových tabulích. Projekt si vyžádal náklady ve výši necelé dva miliony korun, přičemž 870 tisíc korun činila dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci programu Zvyšování společenské hodnoty lesů. „Chodník vede od propustku u příjezdové cesty k nejvzdálenější studni dnes již nevyužívaného vodovodu. V další etapě plánujeme pokračování stezky v levobřežní části Ostrého potoka,“ popsala mluvčí svitavské radnice Zuzana Pustinová. Dodala zároveň, že v rámci projektu bude podpořen i historický význam lokality a to tak, že na budově čerpací stanice bude umístěno množství technických informací o Vodárenském lese jako dlouholetém zdroji pitné vody pro město.

„Jedná se o překrásné místo, kde se nejen místní lidé, ale rovněž turisté, mohou kochat krásami zdejšího v podstatě neporušeného lesa,“ nastínil radní René Živný s tím, že pevně věří, že se v příštím roce skutečně podaří dokončit druhou etapu zpřístupnění a uzavřít tak celý okruh. Podle jeho slov pak Pardubický kraj rád přispěje na nedílnou součást celého okruhu, expozici zabývající se vodárenstvím a hydrogeologií.

Naše voda – Magdalena Machová, foto Zuzana Pustinová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství