SVH ve spolupráci se SOVAK ČR připravuje oslavy Světového dne vody

6. února 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Den otevřených dveří Slapy - červenec 2016

Mottem letošních oslav Světového dne vody je „Waste Water“ (odpadní voda). Připomíná to web Svazu vodního hospodářství ČR (SVH), který bude i letos společně se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) hlavním organizátorem oslav.

Světový den vody 2017 Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března k vyvolání pozornosti významu vody a potřeby obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody.

Tento den také proběhne tradiční odborné setkání vodohospodářů v Kongresovém centru Praha a v podvečer téhož dne se uskuteční společenský večer se slavnostním koncertem v prostorách – Betlémské kaple. Obě uvedené akce jsou neveřejné, SVH a SOVAK ČR ale připravují pro veřejnost množství doprovodných akcí formou dnů otevřených dveří ve vodohospodářských provozech, na přehradách a podobně.

Přehled akcí zveřejní na svých stránkách tradičně i portál Naše voda.

Naše voda, ilustrační foto (Den otevřených dveří na Slapech) Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace