Světový den životního prostředí: Češi znečišťují vodu léčivy a hormony

Aktualizováno 6. června 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

ČOV odpadní voda - IMG_3867

Světový den životního prostředí připadající na 5. Června je každoročně důvodem k bilancování. Jak přitom informovaly parlamentnilisty.cz, Česko se mimo jiné v této oblasti potýká i s rizikem znečištění povrchových vod léčivy a hormony.

Podobně jako v jiných evropských zemích, i v České republice se vyskytuje problém znečištění vody organickými látkami. Nejčastěji se jedná o hnojiva ze zemědělství či odpady z domácností. V poslední době však stále vzrůstá trend znečištění povrchových vod zbytky léčiv či hormonů, především antikoncepcí. “V 70. letech vůbec nebylo známo, že by tyto látky mohly být obsaženy v povrchových vodách či dokonce v pitné vodě. S rozvojem analytických technik se však začalo potvrzovat, že čím dál více druhů těchto látek se v povrchových a pitných vodách opravdu vyskytuje,“ sdělil Michal Bittner z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí – Recetox Masarykovy univerzity. “Ačkoliv jsou podle Světové zdravotnické organizace měřené koncentrace těchto látek v pitné vodě zdraví neškodné, organizace přiznává, že dlouhodobé účinky těchto látek i v tak nízkých koncentracích nejsou známé. Proto je nutné apelovat na preventivní snižování jejich množství, a to především osvětou, aby lidé zbytky nesplachovali či nevylívali, ale vraceli zpět do lékáren,“ doplnil Bittner.

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz, ilustrační foto naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace