Světový den vody si Skupina ČEZ připomene v sobotu 25. března

22. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

K oslavám Světového dne vody, který každoročně připadá na 22. března, se připojí i skupina ČEZ, které v sobotu 25. března zpřístupní některá svá více či méně známá vodní díla. Upozornil na to dnes mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy Ota Schnepp.

Jako první jarní výlet za poznáním na severu Čech si tak mohou zájemci naplánovat prohlídku vodní elektrárny Střekov na Labi. Prohlédnout si ji bude možné od 10 do 16 hodin. Vodní elektrárna Střekov dodala v roce 2016 pomocí trojice vertikálních Kaplanových turbín do rozvodné sítě zhruba 89,66 GWh ekologicky čisté energie. Hlavním účelem využití vodního díla Střekov je kromě získávání elektrické energie také zajištění potřebných hloubek a vyhovujících podmínek pro lodní dopravu. Kromě toho umožňuje i bezpečný rybí přechod. Za loňský rok zde evidují 665 návštěvníků. Světový den vody, pokud připadne na víkend, si zde připomínají buď přímo 22. března nebo první sobotu po tomto datu.

Mottem Světového dne vody 2017 je „Waste Water“, tedy odpadní voda. Ochranu vod a hospodárnost využívání vodních zdrojů vnímá přitom Skupina ČEZ jako jednu z priorit a současně jako společensky odpovědný a pro budoucí rozvoj celé společnosti významný prvek, který průběžně prostupuje všemi jejími aktivitami. V hospodaření s vodou má v tomto směru dvě priority, a to minimalizaci objemu odpadní vody a snížení spotřeby povrchové vody.

Průsakové vody se například dají zpracovat pomocí takzvané reverzní osmózy na demineralizovanou vodu. Například v Elektrárnách Prunéřov je přebytečná průsaková voda svedena do chemické úpravny vod, kde projde procesy čiřením a filtrací. Následně je odsolena na jednotce reverzní osmózy. Takto vyčištěná voda pak může sloužit k výrobě demineralizované vody, která je například používána k napájení výrobních bloků (kotlů). Průsaková voda je využívána i při mokrých úklidech, a nahrazuje také cennou filtrovanou vodu z požárních rozvodů.

Spotřeba povrchové (technologické) vody v klasických elektrárnách klesla od roku 2001 o 28,8 procenta, a to z 99,4 milionu m3 na 70,8 milionu m3. Spotřeba podzemní vody v klasických elektrárnách se za 15 let snížila o 73,1 %, z 390,1 tisíce m3 na loňských 105 tisíc m3. „Hospodaření s vodou se nejen v České republice stává v posledních letech velkým tématem, během posledních 20 let klesla denní spotřeba vody na osobu v ČR o více než třetinu. Jako energetici samozřejmě řadíme vodu ke klíčovým vstupním surovinám pro výrobu. Optimalizace její spotřeby a neustálé hledání úspor jsou proto i pro nás stále aktuální,“ říká k vývoji Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize Správa ČEZ, a. s.

Naše voda, foto (elektrárna Střekov): ČEZ

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy