Světový den vody: V Plzni si můžete prohlédnout laboratoře a protipovodňová opatření

11. března 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

171020143461

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně oslaví již posedmé Světový den vody, zúčastní se akce Den otevřených dveří Povodí Vltavy. Ten se uskuteční v sobotu 19. března od 9 do 14 hodin v sídle povodí na Denisově nábřeží 14. Oznámilo to město Plzeň na svém webu.

„Tentokrát se chystáme prezentovat protipovodňová opatření na Lobezské louce a Božkovském ostrově. Představíme i nový animovaný spot, který vznikl v rámci mezinárodního projektu UrbanAdapt. Ten si klade za cíl reagovat na změnu klimatu ve městech formou přírodě blízkých opatření. Návštěvníkům nabídneme jak brožuru představující úspěšná adaptační opatření, tak kompletní sady průvodců podél všech plzeňských řek, které jsme na konci loňského roku pro velký zájem dotiskli,“ vysvětlila Pavlína Valentová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Na Denisově nábřeží mohou zájemci navštívit moderní vodohospodářské laboratoře, seznámit se s činností vodohospodářského dispečinku, poslechnout si přednášky na téma sucho, historie řeky Berounky, pesticidy v Úhlavě, voda ve městě nebo výskyt raků v našich vodách. Dále si mohou prohlédnout doprovodné panely a fotografie. Pro děti bude připraven dětský koutek se soutěžemi.

V rámci oslav 50. výročí státního podniku Povodí Vltavy budou v průběhu roku otevřena vodní díla Hracholusky (2. dubna), Žlutice (14. května), Pilská, Láz (17. září) a České údolí (22. října).

Zdroj: Plzen.eu

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace