Světový den vody 2018: UNICEF pořádá velký vodní večer

7. února 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Světový den vody - Švihov

Do akcí pořádaných v rámci letošního Světového dne vody přispěje také UNICEF (Dětský fond OSN), který pořádá 23. března v Praze „velký vodní večer“ za účasti řady atraktivních osobností. Informovala o tom Alena Pondělíčková z UNICEF.

Vodní večer bude mít i charitativní rozměr – výtěžek z akce půjde na zajištění pitné vody pro děti v postižených oblastech. Podrobnosti a kompletní seznam akcí po celém území ČR ke Světovému dni vody portál Naše voda připravuje, jako tradičně každý rok.

Světový den vody připadá každoročně na 22. března a jeho cílem je připomenout si význam vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Mottem Světového dne vody 2018 je „Nature for water“. V České republice organizuje oslavy tradičně Svaz vodního hospodářství České republiky, který pořádá profesní a kulturní akce k připomenutí tohoto výročí společně s ministerstvy zemědělství a životního prostředí a SOVAK ČR. Tradiční odborné setkání vodohospodářů proběhne dopoledne 22. 3. 2018 v Kongresovém centru Praha, v podvečer téhož dne se uskuteční společenský večer se slavnostním koncertem v prostorách Břevnovského kláštera.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (vodní nádrž Švihov)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace