Světový den vody 2017: Zájemci se mohou objednat na prohlídky na provozovnách SčVK

20. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČOV přidávání kyslíku - IMG_3884

Počínaje 22. březnem se stejně jako každý rok otevřou dveře na čistírnách odpadních vod a úpravnách vod společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). Informovala o tom mluvčí SčVK Iveta Kardianová.

Světový den vody je svátkem vodohospodářů, lidí, jejichž povoláním i životním posláním je vodu chránit, pečovat o ni a co nejlépe s ní hospodařit. „Naše společnost seznámí veřejnost s tímto svátkem několika cestami. Již v únoru obdrželo 197 školních družin Ústeckého a Libereckého kraje, které se zapojily do nabídnuté soutěže Příběh vody, knihy o vodě a soutěžním úkolem pro žáky 1. a 2. tříd bylo namalovat obrázek podle textu, který jim paní vychovatelky předčítají z knihy. U příležitosti Světového dne vody budou odměněny nejhezčí obrázky,“ uvedla Kardianová.

Na několika školách v obou krajích budou také uspořádány besedy o vodě a školám bude předán vodní kufřík – učební pomůcka pro usnadnění výuky chemie, fyziky a biologie.  Na dvanácti základních školách bude instalováno pítko pro podporu pití vody z kohoutku. Každá další škola, která má zájem o besedu s vodohospodáři se může obrátit na společnost a domluvit si termín.

Na prohlídky provozů SčVK je ale nutné se předem objednat. Rezervace termínů a také specifikace konkrétní lokality je možná na kontaktní lince 840 111 111.

SčVK je délkou provozovaných sítí největší společnost v zemi. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území  Libereckého a Ústeckého kraje. SčVK nejen dodává vodu obyvatelům Ústeckého a Libereckého kraje, ale zajišťuje i odvádění odpadních vod. V rámci obhospodařovaného území provozuje 4 335 km kanalizační sítě, na kterou je napojeno 950 584 obyvatel. Prostřednictvím této kanalizační sítě a 129 325 kanalizačních přípojek v délce 1 293 km se odpadní voda odvádí na 212 čistíren odpadních vod. V loňském roce SčVK vyčistily 95 606 000 m³ odpadní vody, která se mohla vrátit zpět do přírody, do vodních toků.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (ČOV – přidávání kyslíku)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace