Světový den vody 2017: společnost 1.SčV zve do vodárenských provozů

13. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ÚV Kozičín

Při příležitosti Světového dne vody, pořádá společnost 1. SčV, a. s., tradičně dny otevřených dveří v různých vodárenských zařízeních. Jak dnes uvedla mluvčí Kristina Blaszczyková, navštívit bude možné úpravnu pitné vody v Příbrami – Kozičín nebo čistírny odpadních vod (ČOV) v Příbrami, Sedlčanech, Říčanech a v Českém Brodě.

„Prohlídky vodárenských zařízení mají stále větší ohlas. Oblíbily si je především školy, které je využívají jako doplněk k výuce. Návštěvníci se mohou seznámit jak s technologií úpravy pitné vody, tak i s čištěním odpadních vod, které nemalou měrou přispívá k ochraně životního prostředí a k zlepšování kvality povrchových vod,“ uvedla Blaszcyková.

Zdejší vodohospodáři organizují podobné dny otevřených dveří již několik let, a to ve spolupráci s místními samosprávami ve městech, kde se dotyčný provoz nachází. ČOV v Příbrami mohou občané navštívit v pondělí 20. března, v úterý 21. března se otevřou brány na ČOV v Českém Brodě a v Sedlčanech. O den později mohou zájemci navštívit ČOV Říčany. Do provozu úpravny pitné vody v Kozičíně mohou občané nahlédnout v pátek 24. března.

„Během prohlídek poskytnou návštěvníkům odborní pracovníci základní informace k technologiím, které daný provoz využívá. Exkurze začínají vždy v devět, deset, jedenáct a třináct hodin. Není ale problém po domluvě dohodnout náhradní termín.“ doplnila Blaszczyková s tím, že větší skupiny nebo školní prohlídky je nutné předem ohlásit přímo u ní na telefonu 318 494 203.

Naše voda, ilustrační foto: 1.SčV (úpravna vody Kozičín)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace