Světový den vody 2017: Návštěvníci muzea vodárenství si mohou prohlédnout vodní trkač

1. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

vodní trkač Slovensko Krpeĺany

Do expozice Vodárenského muzea v Praze – Podolí byl získán a instalován nový exponát – vodní trkač. Portál Naše voda o tom informovala výkonná ředitelka komunikace Veolia ČR Marcela Dvořáková s tím, že veřejnosti bude představen ve dnech 18. – 19. 3. 2017 při Dnech otevřených dveří a Světového dne vody.

Vodní trkač, jiným názvem vodní beran, je jednoduché vodní čerpadlo poháněné vodní silou. K pohonu je využita kinetická energie proudící vody. Vzniklé rázy slouží k čerpání vody přes tlakovou nádobu a výtlačný ventil. Je tak možno čerpat vodu i do výšky, která několikanásobně převyšuje rozdíl hladin vody pohánějící samotný vodní beran. Jeho vynalezení se připisuje francouzskému mechanikovi J. Montgolfierovi, který jej sestrojil a nechal si patentovat v polovině 18. století. Montgolfier je však především znám jako vynálezce horkovzdušného balónu, na jehož konstrukci se podílel se svým bratrem. V Čechách je doloženo užití trkače – přímo od výrobce Montgolfiera v Paříži – na zámku Sychrov v roce 1836. Zámek byl tehdy v majetku francouzské šlechtické rodiny Rohanů, kteří měli úzké vazby na Francii.

Vystavený exponát pochází z vodárny velkostatku Nové Dvory u Kutné Hory. Ta zásobovala velkostatek a zámek v Nových Dvorech a byla postavena současně s barokní přestavbou zámku v polovině 18. století. Původně čerpadlo pohánělo vodní kolo, na sklonku 19. století byla vodárna modernizována a pravděpodobně v roce 1897 zde byl instalován trkač – výrobek firmy Antonín Kunz – Hranice na Moravě.

Čerpadlo bylo v provozu až do poloviny 50. let 20. století, kdy byl vybudován nový vodovod na pitnou vodu, a původní vodárna s užitkovou byla zrušena. Nepoužívaný stroj pak tiše rezivěl ve své kobce, i když se o jeho existenci v městysi vědělo. Krycí deska vstupu, která ho uchránila před likvidací, nese letopočet 1978. Po majetkových změnách v 90. letech 20. století se na trkač zapomnělo. Rybník, který ho napájel, byl prodán a vodárenská věž se proměnila ve zříceninu, stejně tak jako hrázděný dům z 18. století, kde bydlela obsluha vodárny.

Vodárenská věž zůstala v majetku obce. Až v letech 2014 – 2015 se podařilo věž staticky zajistit a dostala novou střechu. Při těchto pracech byl znovu objeven i vodní beran, bohužel v zuboženém stavu. Léta neudržovaná rybniční hráz nevydržela tlak vody a kobka se zařízením byla zaplavena bahnem. Po odstranění nánosů bylo čerpadlo na místě zdokumentováno pracovníky Středočeské památkové péče. K provádění této dokumentace byli přizváni i pracovníci Vodárenského muzea z Prahy – Podolí.

Státní instituce odmítly tuto technickou památku převzít do svých sbírek. Pracovníci Vodárenského muzea proto jednali se zastupiteli městyse a podařilo se uzavřít dohodu. Trkač získalo do svých sbírek Vodárenské muzeum a pro potřeby městyse Nové Dvory byl zhotoven jeho přesný model. Jednání probíhala od konce roku 2015 do poloviny roku 2016, kdy byl stroj převezen ke konzervaci a úpravě do vystavovatelné podoby. Výsledek konzervačních prací, které provedla firma LN design, si můžete nyní prohlédnout v expozici.

Na vodní trkače lze občas narazit i v současné době. Jeden se nachází v Obřím Dolu u potoka Rudník, my ale nabízíme fotografii funkčního trkače ze Slovenska v Krpeľanoch.

Naše voda, foto: archiv Naše voda (vodní trkač)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Vodovody a kanalizace