Světový den vody 2017: Moravskoslezští vodohospodáři otevřou nepřístupná místa

14. března 2017 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

Nároèná oprava horní nádrže nejvìtší èeské pøeèerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stránì pøed dokonèením . Na snímku :
Pohled na horní nádrž pøeèerpávací elektrárny Dlouhé Stránì
v nadmoøské výšce 1.360 metrù, kde od 15.6.-19.8. probíhá
rozsáhlá oprava  - nová tìsnící vrstva hornínádrže vydrží minimálnì pøíštích dvacet let provozu . Text: viz slovní zpravodajství.

Vodohospodáři budou slavit Den vody a v sobotu 25. března pozvou návštěvníky na místa, kam se veřejnost běžně nedostane. Lidé si budou moci prohlédnout například jindy nepřístupné prostory vodních děl Slezská Harta, Morávka a Žermanice nebo největší beskydskou úpravnu vody ve Frýdlantu nad Ostravicí-Nové Vsi na Frýdecko-Místecku. Oznámily to vodohospodářské společnosti.

Povodí Odry otevře návštěvníkům i vodohospodářský dispečink a laboratoře ve svém ostravském sídle ve Varenské ulici. „Jsme připraveni umožnit široké veřejnosti nahlédnout do běžně nepřístupných prostor přehrad, ukázat vodohospodářský dispečink a seznámit zájemce s jeho úkoly. Kromě zajímavostí z prostředí vodohospodářských laboratoří návštěvníci mají možnost získat pětatřicetiprocentní slevu na jeden rozbor vody ze studny, bazénu nebo domovní čističky,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) zpřístupní areály čistíren odpadních vod v Opavě, Novém Jičíně, Karviné a Sviadnově u Frýdku-Místku. V prostorách úpravny vody v Frýdlantu nad Ostravicí kromě exkurze předvede také ukázku, jak se hledají poruchy na vodovodní síti a trasuje potrubí.

„Kromě exkurze s odborným výkladem bude přistaven v každé lokalitě kanalizační vůz schopný čistit stokové sítě, kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí. Zaměstnanci čistíren budou návštěvníkům například vysvětlovat, co do kanalizace nepatří a jaké problémy nevhodné látky a předměty vhozené do odpadu přinášejí,“ uvedl mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

Prohlídky v čistírnách budou od 08:00 do 13:00 každou celou hodinu. Jejich kapacita je ale omezena, a tak se zájemci musí do 20. března registrovat na telefonním čísle 596 697 233 nebo na e-mailu katerina.klockova@smvak.cz.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) návštěvníkům zpřístupní Ústřední čistírnu odpadních vod Ostrava-Přívoz a areál Úpravny vody Ostrava-Nová Ves včetně nové expozice Historie ostravského vodárenství – Babylon. Prohlídky budou od 09:00 do 15:00 co dvě hodiny a také zde se musí zájemci registrovat, a to prostřednictvím rezervačního systému na internetových stránkách společnosti. Na prohlídky nemohou děti mladší sedmi let.

Zdroj: ČTK, foto: wikimedia commons, Ladislav Homolka

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Vodovody a kanalizace